Nhà hàng Ốc Nhung

Địa chỉ: 310 - 311 Trần Hưng Đạo, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: 0903 071 121 - 0933 928092

Cơm Lẩu Hải sản Foody.vn

Nhận xét