Nhà hàng Hưng Ký

Địa chỉ: 29 Trưng Nhị, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3510 082

Cơm Lẩu Hải sản Foody.vn

Nhận xét