Nhà hàng Hoàng Sa

Địa chỉ: 72 Nguyễn Minh Khanh, phường Long Tâm, Tp Bà Rịa
Điện thoại: 0971 507 851 - 0783 642 577
Facebook: fb/hoangsa

cơm lẩu hải sản foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này