Nhà hàng Hoa Sữa

Địa chỉ: Đường 46, Trung tâm Thương mại, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: 0907 544 633

Cơm Lẩu Hải sản Foody.vn

Nhận xét