Nhà hàng Hàu Biển

Địa chỉ: 9 Trần Phú, Phường 5, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0964 663 979 - 0906 323 303
Facebook: fb/haubien

Hải sản Foody.vn

Nhận xét