Nhà hàng Hầm rượu Trần Long

Địa chỉ: Quốc lộ 51, khu phố Phước Lập, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: 0983 666 016 - 0976 063 399
website: tranlong.vn
Facebook: fb/tranlong

Cơm Lẩu Hải sản Foody.vn

Nhận xét