Nhà hàng Hầm Rượu Cái Mép

Địa chỉ: 965 Nguyễn An Ninh, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: 0949 363 311 - 0909 186 222
Facebook: fb/hamruoucaimep

nhà hàng hầm rượu karaoke foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này