Nhà hàng hải sản Ớt

Địa chỉ: Nguyễn Đức Thuận, Khu 5, huyện Côn Đảo
Điện thoại: (0254) 3831 566
Hotline: 0888 175 678
Website: ot-restaurant.com

Cơm Lẩu Hải sản Foody.vn Tripadvisor.comNhận xét