Nhà hàng Gỗ Phương Nam

Địa chỉ: 2 Đường 2/9, Phường 12, Tp Vũng Tàu (Vòng xoay cầu Cửa Lấp với Đường 3/2)
Điện thoại: (0254) 3837 677
Hotline: 0909 451 888
Website: nhahanggophuongnam.com
Facebook: fb/gophuongnam

coffee nhà hàng foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này