Nhà hàng DIC Lotus

Địa chỉ: 2 Thùy Vân, Phường 8, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3858 942 - 3522 725

Cơm Lẩu Hải sản Foody.vn

Nhận xét