Nhà hàng Biển Đông

Địa chỉ: 20 Trần Phú, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3835 522

cơm lẩu hải sản foody.vn

Nhận xét