Nhà hàng Bè Hào Hải Lưu

Địa chỉ: 1 Láng Cát, xã Long Sơn, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 6511 099

Cơm Lẩu Hải sản Foody.vn

Nhận xét