Nhà hàng Antigone

Địa chỉ: 151 Thùy Vân, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3531 005

cơm lẩu hải sản foody.vn

Nhận xét