Miến trộn Cô Liên

Địa chỉ: 2 Hoàng Diệu, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0936 002 279 - 0866 392 288

miến foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này