Marina Restaurant

Địa chỉ: Ven biển Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: (0254) 3779 977

Cơm Lẩu Hải sản Foody.vn

Nhận xét