King BBQ Buffet

King BBQ Buffet (1)
Địa chỉ: Lotte Mart, Đường 3/2, Phường 8, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3540 268
Hotline: 1800 1277

King BBQ Buffet (2)
Địa chỉ: Lapen Center, 33A Đường 30/4, Phường 9, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 7301 239
Hotline: 1800 1277

King BBQ Buffet (3)
Địa chỉ: 333 Cách Mạng Tháng Tám, phường Phước Nguyên, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3734 848
Hotline: 1800 1277

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này