Hủ tiếu Cô Tư

Địa chỉ: 152 Hoàng Hoa Thám, Phường 2, Tp Vũng Tàu

hủ tiếu bánh canh foody.vn

Nhận xét