Hải sản Thu Tâm

Địa chỉ: Nguyễn Đức Thuận, Khu 5, huyện Côn Đảo
Điện thoại: (0254) 3608 579 - 3608 040
Điện thoại: 0369 576 767 - 0918 270 885
Facebook: fb/thutam

cơm lẩu hải sản foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này