Hải sản Làng Chài

Địa chỉ: 32 Hạ Long, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Facebook: fb/langchai

Cơm Lẩu Hải sản Foody.vnNhận xét