Good Morning Vietnam Restaurant

Địa chỉ: 1A Nguyễn Trường Tộ, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3856 959
Hotline: 0909 272 211
Facebook: fb/goodmorning

Món Âu Spaghetti Pizza Foody.vn
Nhận xét