Dê Lang Thang

Địa chỉ: 1A Võ Thị Sáu, Khu 6, huyện Côn Đảo
Điện thoại: (0254) 3508 388
Hotline: 0912 682 888

Dê núi Hải sản Foody.vn

Nhận xét