Cơm niêu Rồng Vàng

Địa chỉ: 169 Thùy Vân, Phường 8, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3859 519

Cơm Lẩu Hải sản Foody.vn

Nhận xét