Alibaba Indian Restaurant

Địa chỉ: 7 Nguyễn Trãi, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3510 685

Ẩm thực Ấn Độ Foody.vn

Nhận xét