Alibaba Indian Restaurant

Địa chỉ: 7 Nguyễn Trãi, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3510 685

ẩm thực Ấn Độ foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này