Tê Giác Quán (Rhino Inn)

Địa chỉ: 150 Lê Hồng Phong, Phường 7, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3853 938
Hotline: 0908 041 616

cơm Việt ẩm thực Nga foody.vn tripadvisor.com

Nhận xét