Sushi Ngố

Địa chỉ: 10 Nguyễn Huệ, phường Phước Hiệp, Tp Bà Rịa
Điện thoại: 0908 755 407 - 0909 804 653
Facebook: fb/sushingo

Sushi Lẩu Foody.vn

Nhận xét