Sushi Lounge

Địa chỉ: 341 Thống Nhất, Phường 8, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 6551 341
Hotline: 0908 026 834
Facebook: fb/sushilounge

ẩm thực Nhật Bản sushi lẩu foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này