Ốc Thiên Nhiên (5)

Địa chỉ: 443 Trương Công Định, Phường 7, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0933 528 978
Website: octhiennhien.vn
Facebook: fb/octhiennhien

Cơm Lẩu Hải sản Foody.vn
Nhận xét