Ốc Thiên Nhiên (3)

Địa chỉ: 1003 Bình Giã, phường Rạch Dừa, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0933 528 978
Website: octhiennhien.vn
Facebook: fb/octhiennhien

Cơm Lẩu Hải sản Foody.vn
Nhận xét