Ốc Thiên Nhiên (1)

Địa chỉ: 60 Võ Thị Sáu, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0933 528 978
Website: octhiennhien.vn
Facebook: fb/octhiennhien

Cơm Lẩu Hải sản Foody.vn
Nhận xét