Nhà hàng Quán Tre (Bamboo)

Địa chỉ: 411 Thống Nhất, Phường 8, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3551 729
Fax: (0254) 3836 157
Email: quantrevt@yahoo.com

cơm Việt hải sản foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này