Nhà hàng nổi Kim

Địa chỉ: Vịnh Bến Đầm, huyện Côn Đảo
Điện thoại: 0916 692 789
Website: nhahangnoikim.site
Facebook: fb/nhahangnoikim

cơm lẩu hải sản foody.vn tripadvisor.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này