Nhà hàng Lâm Đường

Địa chỉ: 125B Trần Phú, Phường 5, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3553 279
Hotline: 0908 342 029
Website: lamduong.com.vn
Facebook: fb/lamduong

cơm Việt hải sản foody.vn
Nhận xét