Nhà hàng Cây Bàng

Địa chỉ: 93 - 95 Trần Phú, Phường 5, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3838 522
Hotline: 0793 838 522
Email: nhahangcaybang@gmail.com
Facebook: fb/caybang

cơm Việt hải sản foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này