La Sirena Seafood Restaurant

Địa chỉ: 8 Thùy Vân, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0908 429 866
Facebook: fb/lasirena

cơm lẩu hải sản foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này