La Sirena Seafood Restaurant

Địa chỉ: 8 Thùy Vân, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0908 429 866
Facebook: fb/lasirena

Món Á Món Âu Hải sản View biển Foody.vn Tripadvisor.com
Nhận xét