Hotpot Story

Địa chỉ: Lotte Mart, Đường 3/2, Phường 8, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3540 868
Facebook: fb/hotpotstory

Lẩu Foody.vn

Nhận xét