Gà rán KFC (3)

Địa chỉ: 494 Đường 30 Tháng 4, phường Rạch Dừa, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 1900 6886
Website: kfcvietnam.com.vn
Facebook: fb/kfcvietnam

Gà rán Cơm Foody.vn

Nhận xét