D'Lisa & Lida Restaurant - Hội quán Phúc Vang

Địa chỉ: 63 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 4, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 6557 757
Hotline: 0983 206 040
Website: kimnganvang.vn
Facebook: fb/phucvang

Món Á Món Âu Foody.vn Tripadvisor.com
Nhận xét