David Restaurant

Địa chỉ: 92 Hạ Long, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3521 012 - 3521 019

Pizza Spaghetti View biển Foody.vn Tripadvisor.com

Nhận xét