C.TAO - Chinese Restaurant

Địa chỉ: 476 Thống Nhất, Phường 8, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 7301 689
Website: ctao.com.vn
Facebook: fb/ctao

ẩm thực Trung Hoa vịt quay foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này