Cơm niêu Hoa Sữa

Địa chỉ: 569/19A Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn An Ninh, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3571 572
Hotline: 0919 199 899

cơm niêu lẩu foody.vn

Nhận xét