Cơm niêu Đất Việt

Địa chỉ: 59 Ngô Đức Kế, Phường 7, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0983 687 859

Cơm Lẩu Foody.vn

Nhận xét