Asahi Sushi (2)

Địa chỉ: 41 Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Điện thoại: 0933 166 989
Facebook: fb/asahisushi

Sushi Lẩu Foody.vn

Nhận xét