Zone 82 - Coffee & Children Playground

Địa chỉ: 82/8 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0908 867 362
Facebook: fb/zone82

coffee trà sữa ăn vặt foody.vn
Nhận xét