Viva Star Coffee

Địa chỉ: 151 Thùy Vân, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0908 181 418
Facebook: fb/vivastar

Coffee View biển Foody.vn


Nhận xét