Văn phòng công chứng tại thành phố Vũng Tàu

công chứng hợp đồng công chứng văn bản công chứng di chúc

1. Phòng công chứng Số 1
Địa chỉ: 83 Đồ Chiểu, Phường 3, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 385 6911 - 3856 679

2. Phòng công chứng Số 3
Địa chỉ: 260 Ba Cu, Phường 3, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3611 568 - 3611 844

3. Văn phòng công chứng Đoàn Huy Quỳnh
Địa chỉ: 72B Nguyễn Trường Tộ, Phường 3, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3613 355

4. Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Kim Thúy
Địa chỉ: 165A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 540 306

5. Văn phòng công chứng Thắng Nhất
Địa chỉ: 252 Thống Nhất, Phường 8, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3533 220

6. Văn phòng công chứng Đặng Thị Thu
Địa chỉ: 280 Thống Nhất, Phường 8, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3533 220

7. Văn phòng công chứng Lê Trung Kiên
Địa chỉ: 453 Nguyễn An Ninh, Phường 9, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3577 668

8. Văn phòng công chứng Nguyễn Đăng Nhân
Địa chỉ: A8-1/6, Chí Linh 18, khu đô thị Chí Linh, Phường 10, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3515 678

9. Văn phòng công chứng Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ: 806/A16 Đường 30/4, Phường 11, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3622 979

10. Văn phòng công chứng Chí Linh
Địa chỉ: 527A Bình Giã, phường Thắng Nhất, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3616 754

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này