Trà sữa Xanh

Địa chỉ: 191 Lê Lợi, Phường 7, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0909 006 992

Trà sữa Foody.vn

Nhận xét