Trà sữa The Cup

Địa chỉ: 37 Đồ Chiểu, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0903 131 114
Facebook: fb/thecup

Trà sữa Foody.vn

Nhận xét