Trà sữa Thảo Nguyên

Địa chỉ: 263 Trần Phú, Phường 5, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3550 779

Trà sữa Foody.vn

Nhận xét