Trà sữa T&G

Địa chỉ: 46 Đồ Chiểu, Phường 1, Tp Vũng Tàu

Trà sữa Foody.vn

Nhận xét