Trà sữa Shin Shin

Địa chỉ: 22 Thống Nhất, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0907 090 984

Trà sữa Foody.vn

Nhận xét